Bläddra

Praktisk Svenska 2

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel

Praktisk Svenska 2

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Köp här
Praktisk Svenska är ett modernt allt-i-ett-material, som på ett allsidigt sätt utvecklar elevernas språkförmåga. Fokus ligger på kommunikation i tal och skrift. Texterna och ämnena är varierade och hämtade från elevernas värld och dagens verklighet. Praktisk Svenska kommer att väcka lusten och nyfikenheten både hos dig och dina elever!
Praktisk Svenska har ett innehåll som tränar och fördjupar språket. Läromedlet täcker kursplanens krav på olika moment, men med ett nyare tänk och urval. Inledande förklarande texter ger konkreta baskunskaper. Därefter följer övningar och uppgifter som uppmuntrar och utmanar varje elev att utifrån sina egna förutsättningar steg för steg utveckla sitt språk. Övningarna är varierade och har skiftande svårighetsgrad. Texterna och ämnena är hämtade från elevernas värld och det som intresserar dem. Dessutom tränas eleverna i självständigt arbete enskilt eller i grupp.
Elevnära texter och övningar Praktisk Svenska innehåller bland annat skönlitterära texter och dikter med uppgifter, studieteknik, skrivövningar på olika nivåer, tal- och läsövningar med etisk inriktning, stavning, grammatik och språkriktighet. Eleverna skriver direkt i boken. En tanke med Praktisk Svenska är att eleverna ska behålla böckerna och använda dem ? som följeslagare, som uppslagsböcker och för repetition. På så sätt får de en chans att följa sin egen språkutveckling från fyran till sexan.
Lättarbetade böcker! Formgivningen är ny och elevnära och bidrar till att det är lätt att arbeta med böckerna. Alla böckerna har samma struktur och innehåller moment och övningar som är anpassade till respektive årskurs.