Bläddra

Praktisk Svenska 3

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel

Praktisk Svenska 3

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Köp här
Praktisk Svenska är ett modernt allt-i-ett-material, som på ett allsidigt sätt utvecklar elevernas språkförmåga. Fokus ligger på kommunikation i tal och skrift. Texterna och ämnena är varierade och hämtade från elevernas värld och dagens verklighet. Praktisk Svenska kommer att väcka lusten och nyfikenheten både hos dig och dina elever!
Praktisk Svenska har ett innehåll som tränar och fördjupar språket. Läromedlet täcker kursplanens krav på olika moment, men med ett nyare tänk och urval. Inledande förklarande texter ger konkreta baskunskaper. Därefter följer övningar och uppgifter som uppmuntrar och utmanar varje elev att utifrån sina egna förutsättningar steg för steg utveckla sitt språk. Övningarna är varierade och har skiftande svårighetsgrad. Texterna och ämnena är hämtade från elevernas värld och det som intresserar dem. Dessutom tränas eleverna i självständigt arbete enskilt eller i grupp. Ur innehållet Praktisk svenska 3 , Berätta och redovisa , Tyck till om och i klassen , På rymdpromenad , Tema: Rädda jorden