Bläddra

Prestanda G-block P

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Köp här

Prestanda G-block P

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Köp här

Prestanda G-block består av instuderingsuppgifter, praktiska övningar, kursprov och ett webbaserat uppföljningsverktyg för de två kurserna Personbilsteknik – introduktion och Reparation av personbilar och lätta transportfordon.

Materialet består av övningar i form av praktiska utbildningsmoment. Momenten är baserade på ämnes- och kursmål samt vanligt förekommande arbetsuppgifter inom yrkesområdet. Övningarna kallas för uppdrag, moment. Varje moment har teoretiska instuderingsfrågor, praktiska instruktioner och en uppföljning. De teoretiska instuderingsfrågorna för momentet finns i Prestanda G-Block T. De praktiska delarna av momentet finns i Prestanda G-Block P. Uppföljningen, kunskapstestet för momentet finns i FT-Test G-Block. Faktaserien PbT kan med fördel användas som referensläromedel. 
 
Prestanda G-block P är ett häfte som innehåller praktiska övningar och följer samma indelning som Prestanda G-Block T. Eleverna tränas i att arbeta praktiskt, på ett yrkesmässigt sätt och med hänsyn till utrustnings- och verktygsval. Läromedlet ger eleverna möjlighet att träna och utveckla metod, färdighet och handlag. Praktiskt arbete under kontrollerade former är en viktig förutsättning för en utveckling inom yrket. 

Prestanda G-block P i korthet:
• häfte med praktiska övningar
• tränar eleverna att arbeta praktiskt på ett yrkesmässigt sätt
• ger eleverna möjlighet till att träna och utveckla metod, färdighet och handlag