Bläddra

Prestanda System- och nätverksteknik

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel

Prestanda System- och nätverksteknik

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Köp här

Prestanda System- och nätverksteknik är en faktabok för gymnasieskolans Fordon- och transportprogram, men kan även användas för eftergymnasiala utbildningar.

Grunden för styrning och reglering av fordons delsystem är givar-, aktuator-, och datorteknik. Därtill kommer kommunikationsteknik över olika typer av databussar. Allt detta kallas ofta systemteknik.

För att kunna använda modern diagnosteknik behövs baskunskaper i dessa tekniker. Boken presenterar grunderna för de viktigaste givarna och aktuatorerna på ett enkelt och översiktligt sätt. Likaså beskrivs grunden för digitalteknik och datakommunikationsteknik. Speciellt fokus har lagts på mätteknik t.ex. beskriv oscilloskopet i ett eget kapitel.

Systemteknik är ingen eget ämne på FT-Programmet utan behandlas i samband med undervisningen kring fordonets olika delsystem. Denna bok ger dock en mycket bra översikt och sammanställning av ämnet och kan användas även för andra typer av fordon än personbilar.

Lämplig som faktabok för kurserna:
- Personbilsteknik Introduktion
- Reperation av personbilar och lätta transportfordon
Samt fördjupningskursen inom båda inriktningarna: Personbil samt Lastbil och mobila maskiner.

Prestanda System- och nätverksteknik kan användas som faktabok tillsammans med övningsmaterialet Prestanda G-Block P och T.

Prestanda System- och nätverksteknik finns även som interaktiv bok.

Författare:Sven Larsson och Anders Ohlsson