Bläddra

Prima Formula 5 Elevbok inkl dvd 1:a upplaga

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: matematik Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen

Prima Formula 5 Elevbok inkl dvd 1:a upplaga

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: matematik Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen
Köp här

OBS! Ny upplaga av Prima Formula 5 utkommer dec 2016! Isbn: 40693570

Prima Formula är en serie i matematik för åk 4-6. Med bl.a. författarnas forskning som grund har ett modernt material skapats, för att eleverna ska nå kunskapsmål och utveckla förmågor enligt Lgr11. Prima Formula 4, 5 och 6 tar vid där Prima Matematik F-3 slutar. För årskurs 7-9 fortsätter serien med Formula Matematik. I serien finns också lärarhandledning, lärarwebb och elevfacit.

Innehåll och upplägg
Varje kapitel innehåller en gemensam del. Där ser eleverna vilka mål som ska nås och arbetar med matchande aktiviteter och uppgifter för att utveckla hållbar förståelse och medvetenhet. Vid problemlösning får de möjligheter att upptäcka och använda olika strategier.
Efter gemensam del och diagnos finns spår, med olika svårighetsgrad och efter vartannat kapitel finns uppgifter av repeterande karaktär.  Sist i boken finns läxor.

Dvd:n som ingår i alla böcker är ett unikt stöd i både skolan och hemmet. Här finns filmer som visar teori och exempel. Här finns också färdighetsträning till bokens olika avsnitt.

Åk 5
I femmans bok arbetar eleverna med

  • Tid och räknesätt
  • Bråk och decimaltal
  • Procent och bråk
  • Sannolikhet och bråk
  • Lägesmått och diagram samt
  • Koordinatsystem och förflyttningar

Prima Formula passar dig som vill:

  • få dina elever att upptäcka mönster, utnyttja samband, föra matematiska samtal och välja logiska metoder och strategier
  • ge eleverna tilltro till sitt kunnande genom konkret och abstrakt arbete samt med formativ bedömning
  • att dina elever når så långt som möjligt i begreppsförståelse och utveckling av förmågor

Författarna
Bo Sjöström har i många år arbetat med matematik och lärande vid Malmö högskola och med konstruktion av nationella prov.
Jacob Sjöström undervisar på Dammfriskolan i Malmö. Tillsammans med Kristina Sörensson på Vårfruskolan i Lund ger de serien en verklighetsbaserad grund genom förankringen i sina klassrum.