Bläddra

Prima Matematik 2B Grundbok

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel

Prima Matematik 2B Grundbok

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Köp här

Prima Matematik är ett basläromedel i matematik för årskurs 1 till 3, målinriktad med tydlig förankring i Lgr 11. Med Prima Matematik arbetar eleverna med uppgifter av olika karaktär, vilket ger eleverna förutsättningar för att utveckla olika matematiska förmågor.  

I Prima Matematik inleds varje kapitel med målbeskrivning och en samtalsbild följt av mattelabbet. I mattelabbet arbetar eleverna konkret med laborativ problemlösning. Tillvägagångssätt och resultat dokumenteras, presenteras och diskuteras i klassen. Därefter arbetar eleverna med grundspåret och här återkommer målen från startsuppslaget, ett i taget, och kopplas till konkreta övningar. Grundspåret avslutas med en diagnos. Här finns uppgifter kopplade till alla moment i målbeskrivingen. Resultatet visar vilka delmål eleven behöver träna mer på och vilka han/hon redan behärskar. Avslutningsvis i varje kapitel kommer repetition och utmaning. Här kan du skräddarsy en individuell plan för varje elev med nyttiga repetitionsövningar och/eller roliga utmaningar.


I Prima Matematik 2B arbetar eleverna med skriftliga räknemetoder för addition och subtraktion i talområdet 0 till 100, först huvudräkning, därefter miniräknare och sist algoritm. I 2B får eleverna uppskatta och mäta massa och längd. Eleverna får också förståelse för räknesättet multiplikation, division, talområdet 0 till 1000 och geometri. I programmeringsarbetet lär eleverna sig att upptäcka mönsterdelar för att följa, skapa och loopa instruktioner för mönster.


Prima Matematik passar för dig som:
• söker ett målrelaterat lärverktyg med tydlig förankring i Lgr 11
• vill låta eleverna utveckla sina matematiska förmågor
• strävar efter att göra eleverna medvetna om sin egen kunskapsutveckling
• vill att eleverna ska arbeta praktiskt med matematiken i laborativa övningar
• vill individanpassa undervisningen genom att ge varje elev exakt de utmaningar och den extra träning han/hon behöver


Författare till Prima Matematik är Åsa Brorsson. Åsa Brorsson är matematikutvecklare och lärare med mångårig erfarenhet av undervisning i matematik. Åsa arbetar på Hagenskolan i Göteborg.