Bläddra

Prima Matematik 3A Grundbok

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel

Prima Matematik 3A Grundbok

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Köp här

Prima Matematik är ett basläromedel i matematik för årskurs 1 till 3, målinriktad med tydlig förankring i Lgr 11. Med Prima Matematik arbetar eleverna med uppgifter av olika karaktär, vilket ger eleverna förutsättningar för att utveckla olika matematiska förmågor.


I Prima Matematik inleds varje kapitel med målbeskrivning och en samtalsbild följt av mattelabbet. I mattelabbet arbetar eleverna konkret med laborativ problemlösning. Tillvägagångssätt och resultat dokumenteras, presenteras och diskuteras i klassen. Därefter arbetar eleverna med grundspåret och här återkommer målen från startsuppslaget, ett i taget, och kopplas till konkreta övningar. Grundspåret avslutas med en diagnos. Här finns uppgifter kopplade till alla moment i målbeskrivingen. Resultatet visar vilka delmål eleven behöver träna mer på och vilka han/hon redan behärskar. Avslutningsvis i varje kapitel kommer repetition och utmaning. Här kan du skräddarsy en individuell plan för varje elev med nyttiga repetitionsövningar och/eller roliga utmaningar.


I 3A arbetar eleverna med matematikens historia, att dela upp och storleksordna tal, multiplikation, division, överslagsräkning, addition och subtraktion med uppställning, matematiska likheter, omkrets och area, statistik, sannolikhet, skala och proportionalitet.


Prima Matematik passar för dig som:
• söker ett målrelaterat lärverktyg med tydlig förankring i Lgr 11
• vill låta eleverna utveckla sina matematiska förmågor
• strävar efter att göra eleverna medvetna om sin egen kunskapsutveckling
• vill att eleverna ska arbeta praktiskt med matematiken i laborativa övningar
• vill individanpassa undervisningen genom att ge varje elev exakt de utmaningar och den extra träning han/hon behöver


Författare till Prima Matematik är Åsa Brorsson. Åsa Brorsson är matematikutvecklare och lärare med mångårig erfarenhet av undervisning i matematik. Åsa arbetar på Hagenskolan i Göteborg.