Bläddra

Prima Matematik 3B Grundbok

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel

Prima Matematik 3B Grundbok

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Köp här

Prima Matematik är ett basläromedel i matematik för årskurs 1 till 3, målinriktad med tydlig förankring i Lgr 11. Med Prima Matematik arbetar eleverna med uppgifter av olika karaktär, vilket ger eleverna förutsättningar för att utveckla olika matematiska förmågor.


I Prima Matematik inleds varje kapitel med målbeskrivning och en samtalsbild följt av mattelabbet. I mattelabbet arbetar eleverna konkret med laborativ problemlösning. Tillvägagångssätt och resultat dokumenteras, presenteras och diskuteras i klassen. Därefter arbetar eleverna med grundspåret och här återkommer målen från startsuppslaget, ett i taget, och kopplas till konkreta övningar. Grundspåret avslutas med en diagnos. Här finns uppgifter kopplade till alla moment i målbeskrivingen. Resultatet visar vilka delmål eleven behöver träna mer på och vilka han/hon redan behärskar. Avslutningsvis i varje kapitel kommer repetition och utmaning. Här kan du skräddarsy en individuell plan för varje elev med nyttiga repetitionsövningar och/eller roliga utmaningar.
I 3B får eleverna befästa och fördjupa sina kunskaper om tal och positionssystemet, huvudräkningsstrategier, skriftliga räknemetoder, bråk, multiplikation, division, uppskattning och mätning.

Prima Matematik passar för dig som:
• söker ett målrelaterat lärverktyg med tydlig förankring i Lgr 11
• vill låta eleverna utveckla sina matematiska förmågor
• strävar efter att göra eleverna medvetna om sin egen kunskapsutveckling
• vill att eleverna ska arbeta praktiskt med matematiken i laborativa övningar
• vill individanpassa undervisningen genom att ge varje elev exakt de utmaningar och den extra träning han/hon behöver

Författare till Prima Matematik är Åsa Brorsson. Åsa Brorsson är matematikutvecklare och lärare med mångårig erfarenhet av undervisning i matematik. Åsa arbetar på Hagenskolan i Göteborg.