Bläddra

Psykologi för vård och omvårdnad

Köp här

Psykologi för vård och omvårdnad

Köp här

Denna upplaga togs fram för Lpf94/Kursplan 2000.

Boken utgår från läroplanens mål och är anpassad för A-kursen. De psykologiska teorierna gås igenom och tillämpas på vårdsammanhang genom diskussionsfrågorna och uppgifterna. Många vardagliga exempel underlättar förståelsen av de teoretiska perspektiven. Med hjälp av nyckelord i marginalen är det lätt att hitta i boken.