Bläddra

Rättsfall Fakta – och övn bok med CD

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel

Rättsfall Fakta – och övn bok med CD

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Köp här

Rättsfall i rättskunskap utgår från ett synnerligen modernt pedagogiskt tankesätt. Med hjälp av att lösa övningar som bygger på bl.a. verkliga rättsfall får eleverna inblick i hur domstolar och jurister arbetar med juridiska problem.

Rättsfall i rättskunskap behandlar följande rättsområden:
1. Rättsordningen
2. Rättegången
3. Tolkning av rättskällor
4. Familjerätt
5. Arbetsrätt
6. Brott och straff
7. Fastighetsrätt
8. Skadeståndsrätt
9. Avtals- och köprätt

En cd följer med boken och innehåller rättsfall, lagtext och utdrag ur propositioner och annat juridiskt material som hör till övningarna.

Rättsfall i rättskunskap  fungerar fint som fördjupning på gymnasieskolans nya kurs Privatjuridik (Gy 2011).