Bläddra

Reflex A-kurs Bas 2:a uppl

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Köp här

Reflex A-kurs Bas 2:a uppl

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Köp här

En ny upplaga finns klar under VT 2012 av detta läromedel. Denna upplaga togs fram för Lpf94/kursplan 2000 och kommer endast att finnas för kompletteringsköp så snart den nya upplagan kommit ut.

Reflex A-kurs bas är tänkt att användas av de elever som läser enbart kärnämneskursen i samhällskunskap och som vill ha en mindre omfångsrik bok samt en mer praktisk inriktning på samhällskunskapsämnet.

Boken har en tydlig kapitelstruktur, luftig layout samt ett lättillgängligt språk. Boken inkluderar alla de gängse områdena i samhällskunskapen såsom ekonomi, politik, jurdik, media och internationella frågor. Den tar även upp arbetsliv och privatekonomi, välfärdssamhället och inleds med ett kort kapitel om samhällsvetenskaplig metod.

Det finns debattrutor och fallstudier i varje kapitel som stimulerar till diskussion och ställningstagande. Sist i varje kapitel finns instuderings-, och fördjupningsfrågor samt nyckelord. Mjukband 272 s.