Bläddra

Reflex Bas, elevbok

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel

Reflex Bas, elevbok

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Köp här

Reflex är en läromedelsserie i samhällskunskap för gymnasieskolan. Serien består av tryckta elevböcker och digitala läromedel.

Reflex Bas innehåller nio teman:
Att studera samhällskunskap
Vem är du?
Massmedier
Demokrati och mänskliga rättigheter
Så styrs Sverige
Lag och rätt
Vardagslivets ekonomi och juridik
Jobben och arbetsmarknaden
Sverige, Europa och världen

Läromedlet är avsett för gymnasiekursen Samhällskunskap 1a1 och riktar sig till elever som läser på något av de yrkesförberedande programmen. Här finns välstrukturerade texter, verklighetsnära exempel och ren layout, samt ett enkelt språk och en tydlig struktur underlättar för både dig som lärare och dina elever. Olika samhällsfrågor belyses ur såväl samhälls- som individperspektiv. Det finns debattrutor och engagerande case i varje avsnitt, dessa bjuder in till diskussion och ställningstagande samt gör teorin mer verklighetsanknuten. Sist i varje avsnitt finns instuderings-, och fördjupningsfrågor samt nyckelord.

Reflex Bas i korthet:
• anpassad för gymnasiekursen Samhällskunskap 1a1
• välstrukturerade texter, verklighetsnära exempel, ren layout, enkelt språk och tydlig struktur – underlättar för både lärare och elever
• debattrutor och engagerande case som bjuder in till diskussion och ställningstagande