Bläddra

Relief A+B

Köp här

Relief A+B

Köp här

Läromedlet fungerar utmärkt till GY11:s kurser.

Relief är ett läromedel i religionskunskap för ungdomar och vuxna. Det har en tydlig struktur som ger elever och lärare både överblick och valfrihet. Eleverna möter religion som vardagshandling med riten och den religiösa traditionen i centrum. 
 
En bärande idé vad det gäller världsreligionerna har varit att redogöra för dem på ett likartat sätt så att läsaren enkelt kan jämföra dem med varandra.

Efter en utförlig presentation av värdsreligionerna behandlas livsåskådningsbegreppet, etik i praktiken, några centrala gestalter i kyrkans tvåtusenåriga historia, vad människor tror på i dagens Sverige, katolska kyrkan, våra heliga rum, religionsblandning och hur vi hanterar död och sorg. Till varje kapitel finns uppgifter av varierande art.