Bläddra

Sag mal 1 Textbuch

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Köp här

Sag mal 1 Textbuch

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Köp här

Sag mal... 1-4 är ett läromedel för årskurs 6-9.

Dagens elever kräver omväxling i språkundervisningen samtidigt som de vill känna sig trygga i en fast struktur. I Sag mal. övas varje moment på flera sätt, t.ex. i dialogövningar, lucktexter, rollspel och andra kommunikativa spel samt genom att eleverna skriver kortare uppsatser.

Omväxlande språkträning går hand i hand med engagerande texter och intressant realia.

Sag mal...-serien ger en trygg struktur med stor möjlighet till variation.

Till varje årskurs finns en Textbuch, en Arbeitsbuch, en Lärarpärm och cd-audio.

Sag mal... passar dig som...

  • villl ha en omväxlande språkträning i en fast struktur
  • vill knyta an till ungdomars verklighet i tysktalande länder
  • vill ha en tydlig grammatisk progression