Bläddra

Sätt fart – Svenska A Bok

Köp här

Sätt fart – Svenska A Bok

Köp här

Språk är ett verktyg för kommunikation. Oavsett om man skriver, läser eller diskuterar har den som behärskar vertyget glädje av det i alla skolämnen.
Träningsviljan kommer naturligt om övningarna är lustfyllda och intressanta.

I 14 kapitel i boken Sätt fart- Svenska A arbetar eleverna med studieteknik, referat,språkriktighet och presentationsteknik liksom journalistik och dramatik.
Till detta kommer en kort litteraturhistoria och temakapitel om kärlek, sagor och myter.

Sätt fart - Svenska A innehåller grammatikkapitel med förklaringar, exempel och övningar som finns på webben. På webben finns även en grundkurs i filmkunskap och hur man arbetar med storyline m.m.