Bläddra

Sexualbrottets psykologi : Bemötande – Bedömning – Behandling

Kategorier: Brottslighet och kriminologi Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap Socialtjänst, välfärd och kriminologi

Sexualbrottets psykologi : Bemötande – Bedömning – Behandling

Kategorier: Brottslighet och kriminologi Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap Socialtjänst, välfärd och kriminologi
Köp här
Hur är det att i sitt yrke möta någon som har begått en våldtäkt? Går det att förstå varför någon begår ett sexualbrott? Och hur kan de som i sitt arbete möter sexualförbrytare både agera professionellt mot klienten och hållbart för egen del?

Att bidra till att motverka och förebygga sexualbrott kan vara både meningsfullt och givande, men det ställer höga krav. Ett professionellt agerande och förmågan att kunna hantera sina egna känslor är av största vikt.

Boken Sexualbrottets psykologi – bemötande, bedömning, behandling ger en överblick av sexualbrott som begås av män och kvinnor, online och offline. Den presenterar forskning om bland annat riskfaktorer, olika vägar fram till brott, vanliga reaktioner hos personer som möter gruppen i sitt yrke och beskriver hur brottspreventiv psykologisk behandling kan utformas. Genom reflektionsfrågor i slutet av varje kapitel uppmuntrar boken dig till reflektion runt klientgruppen, dig själv och det uppdrag just du har. Vi får också följa fyra gärningspersoner som exempel på hur det kan se ut i verkligheten.

Sexualbrottets psykologi har sin utgångpunkt i dömda personer men riktar sig även till dig som möter personer med förhöjd risk att begå ett första brott. Boken riktar sig till alla som träffar dessa grupper i sin yrkesroll, till exempel inom rättssystemet, hälso- och sjukvården eller socialtjänsten.

Ur innehållet:
 • Lagstiftning
 • Att bli utsatt för sexualbrott
 • Varför begår någon ett sexualbrott?
 • Att ha förhöjd risk för att begå sexualbrott
 • Bakgrundsfaktorer
 • Risk för återfall i brott
 • Riskbedömning
 • Vägar fram till sexualbrott
 • När det är mer än en gärningsperson
 • Hur kan jag hantera mina reaktioner i mötet och över tid?
 • Att förhålla sig till både brottsutsatt och gärningsperson
 • Hur kan man förebygga sexualbrott – vad säger forskningen?
 • Risk, behov och mottaglighet vid behandling
 • Psykologisk behandling
Johanna Lätth är leg. psykolog, specialist i klinisk forensisk psykologi och Kriminalvårdens expert i sexualbrottsfrågor. Hon har arbetat inom Kriminalvården i drygt tio år, tidigare på sexualbrottsanstalt och de senaste åren på huvudkontoret, där hon bland annat är ansvarig för deras sexualbrottsprogram, utvecklar nya behandlingsprogram och arbetar med handledning. Hon håller även i utbildningar kopplade till sexualbrott och andra typer av våld, både inom Kriminalvården och andra myndigheter inom rättssystemet.