Bläddra

Sprint avancerad, allt-i-ett-bok

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel

Sprint avancerad, allt-i-ett-bok

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Köp här

Sprint är en serie för nyanlända ungdomar på språkintroduktionen i svenska som andraspråk. Sprint finns i två nivåer – nybörjare och avancerad. Delar av innehållet utgår från Lgr 11. Sprint består av textbok, övningsbok och lärarhandledning på den första nivån och en allt-i-ett-bok och lärarwebb för den andra nivån.

Tanken med Sprint avancerad, allt-i-ett-bok är att utgå från texter och läsförståelse med diskussion för att på så vis närma sig det skriftliga språket. Läraren kan arbeta med elevernas förförståelse genom att prata kring bilderna. Boken är uppbyggd kring nio olika teman: Fika, Natur och miljö, Böcker och berättelser, Symboler, Minoriteter, Kärlek, Förebilder, Livsfrågor och Språk. Bilderna kan med fördel även användas till olika typer av återberättande.

Alla texter finns inlästa, du kommer åt dem via www.gleerups.se

Sprint avancerad, allt-i-ett-bok i korthet:
• tydlig temabaserad struktur
• olika textgenrer med läsförståelse samt diskussion i fokus
• skrivträning av olika textgenrer
• grammatiköversikt med tillhörande övningar