Bläddra

Storsamlarna

Kategorier: Hobby Hobby, spel och lekar Livsstil, hobby och fritid
Köp här

Storsamlarna

Kategorier: Hobby Hobby, spel och lekar Livsstil, hobby och fritid
Köp här
Mina försök att samla allt om storsamlarna i en bok eller häfte har pågått från och till sedan oktober 2007. Under resans gång har jag fått många förslag och tips, flera som framhållit hur bra det är att någon försöker samla ihop data om storsamlarna men även några som menat att det är svårt dyrt och därmed näst intill omöjligt att trycka en bok med en så liten målgrupp. Att bilda en arbetsgrupp som jag planerade i början var inte någon bra idé mest beroende på att de flesta andra inte hade tid eller hade idéer som låg för långt ifrån vad jag själv tänkt. Alltså försökte jag själv, därav den långa tidsperioden. Sponsorer har inte jagats och är väl i dagens ekonomiska läge inte att tänka på. Med olika långa tidsmellanrum skickade jag påminnelser via brev eller dator till dem som ännu inte svarat på mina uppmaningar att skriva något om sig själv och sin samling. I november 2008 hade alla utom 19 samlare ”svarat”. I mitten på december var det nio kvar och nu när häftet skall gå i tryck saknas tyvärr fortfarande kommentarer från åtta samlare. För dessa har jag tagit mig friheten att via olika uppslagsverk skriva något om deras samlarområden (Se slutet av Samlarnas egna berättelser). Jag vill också rikta ett uppriktigt tack till alla, ingen nämnd och ingen glömd, som antingen bidragit med uppgifter eller på annat sätt hjälpt och stöttat mig i arbetet med denna publikation. Jan Myrtorp