Bläddra

Streams 1 Workbook 2:a uppl

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Köp här

Streams 1 Workbook 2:a uppl

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Köp här

Streams är ett basläromedel i engelska som på ett gediget och lyhört sätt kombinerar det bästa i den individanpassade, problembaserade och lärarledda undervisningen.

Streams 1 är avsedd för Engelska steg 5 och Streams 2 för Engelska steg 6.

Streams 1 Mainbook innehåller sju enheter. Varje enhet består av ett tiotal texter av olika slag med varierande längd och svårighetsgrad. Till texterna presenteras ett antal grammatiska övningar på olika nivåer. I samband med övningarna hänvisas till den utförliga Mini Grammar som finns i Streams 1 Workbook. Elevens arbete i Streams 1 Workbook koncentreras till fem moment för träning av olika färdigheter: Reading/Listening, Reflecting and Sharing, Language Work, Communicating samt Finding Out. För elevens självständiga arbete med andra texter än de i Streams 1 Mainbook finns sju lärmallar. I Mini Grammar fokuseras på grundregler, frekventa olikheter mellan svenskan och engelskan samt de vanligaste undantagen och fallgroparna. Streams 1 Lärarpärm tillhandahåller, i form av kopieringsunderlag, ett rikt utvärderingsmaterial för såväl lärare som elev. Test med liknande upplägg som det nationella provet finns till varje avslutad enhet. Därutöver finns grammatikprov. Till samtliga prov finns facit. Pärmen innehåller också cd-skiva med inspelade Listening Comprehension Tests till varje enhet. Streams 1 Text- och övningsljud är en sats cd-skivor som innehåller textinläsningar med respektive språkområdes accent.

Streams passar dig som:

  • söker ett komplett läromedel i engelska för gymnasiet och vuxenutbildningen
  • undervisar på ett individanpassat och problembaserat sätt
  • vill att dina elever har gott om övningsmöjligheter med språket
  • vill ha ett gediget lärarstöd med extra resurser

Författare till Streams är Eva Alderborn och Lena Ågren.