Bläddra

Studiecirkeln Idéer och metoder

Köp här

Studiecirkeln Idéer och metoder

Köp här
Studiecirkeln är en praktiskt inriktad handledning för studiecirkelledare. Oavsett cirkelämne och tidigare erfarenheter får du här förslag på hur verksamheten kan planeras och genomföras så att resultatet blir så bra som möjligt - såväl inlärningsmässigt som trivselmässigt.
Studiecirkeln behandlar allt från pedagogikens historia till modern forskning kring inlärningsstilar. Här får du tips om olika aspekter på cirkelverksamheten: från den viktiga första sammankomsten till den nödvändiga utvärderingen. Längst bak i boken finns en praktikdel med användningsklara bilagor som får kopieras.
Studiecirkeln kan även användas av folkbildningsadministatörer och andra vuxenutbildare.