Bläddra

Tänk och räkna 4a Grundb inkl övn hft

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Köp här

Tänk och räkna 4a Grundb inkl övn hft

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Köp här
Tänk och räkna lyfter tydligt fram elevernas språk och kommunikation. Lättarbetade laborativa övningar är ett kommande inslag. I materialet finns problemställningar med flera möjliga lösningar vilket är kreativt och utmanande. Färdighetsträningen är viktig och återkommer regelbundet.

I Tänk och räkna 4a inleds varje kapitel med en gemensam introduktion där kapitlets mål finns tydligt angivna. Efter grundsidorna följer utvärdering och därefter väljer eleven fördjupningsuppgifter från Klöversidorna. Längst bak i boken finns fler träningsuppgifter som även kan användas som läxor. Till varje grundbok medföljer även ett övningshäfte.

Boken tar bland annat upp addition och subtraktion inom talområdet 0-10 000 med tankeled och uppställning, multiplikation med tankeled och uppställning, division med rest, avrundning, överslagsberäkning, problemlösning, formövningar, miniräknare, spel och matteprojekt.

Tänk och räkna betonar:
• kunskapsutveckling som en kommunikativ process med elevaktivitet där lärarens roll är central
• mångsidiga uppgifter som lyfter tänkandet
• att elevernas matematiska utveckling följs upp kontinuerligt

Författare till Tänk och räkna är Lisen Häggblom och Ann Karlberg. Lisen Häggblom är Pedagogie Doktor och har forskat i elevers kunskapsutveckling i matematik. Ann Karlberg är grundskolelärare och arbetar som lärare i matematikdidaktik vid lärarhögskolan i Stockholm.