Bläddra

Tetra A Grundbok

Köp här

Tetra A Grundbok

Köp här

Tetra är en läromedelsserie i matematik för grundskolans senare del. Utmärkande är en modern kunskapssyn som utvecklar eftertanke och matematiskt självförtroende hos eleverna och därigenom förbereder dem för den matematik som de nationella proven utvärderar.

Tillsammans med en mycket välavvägd matematisk progression skapar Tetra mycket goda förutsättningar för eleverna att kunna arbeta självständigt och nå goda studieresultat. Tetra är skriven av aktiva högstadielärare med ambitionen att placera matematiken i en vardagsnära och för eleverna välkänd miljö.