Bläddra

Tetra C Grundbok

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Köp här

Tetra C Grundbok

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Köp här

Elevboken Tetra C har en något annorlunda utformning än A- och B-böckerna. Tetra C innehåller 4 grundkapitel med samma uppbyggnad (grundkurs + 3 plan) som grundkapitlen i A- och B-böckerna. Därefter följer 5 repetitionskapitel och 4 påbyggnadskapitel.

Repetitionskapitlen ger eleverna på nytt möjlighet att fräscha upp stoff från de tidigare grundkapitlen i A-, B- och C-böckerna, medan påbyggnadskapitlen innehåller nytt stoff för elever som strävar mot gymnasieskolans matematikintensiva program.


Varje elevbok innehåller också ett särskilt avsnitt med lämpliga läxuppgifter under rubriken Återblick.