Bläddra

TitaNO Kemi Faktabok

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel

TitaNO Kemi Faktabok

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Köp här

TitaNO Kemi Faktabok är en modern och lättillgänglig lärobok i kemi för grundskolans årskurs 7-9 anpassad till Lgr11. Den unika uppdelningen av varje kapitel i en basdel och en fördjupningsdel (Läs mer) möjliggör hög grad av individualisering av innehållet.

Kapitlen i TitaNO Kemi Faktabok är uppbyggda på följande sätt:
Inledande bild med tillhörande fundera-fråga som anknyter till kapitlets innehåll. Denna kan tjäna som underlag för en inledande diskussion där du som lärare får inblick i vad eleverna redan kan om det kommande kapitlet och hur de uttrycker sitt kunnande. 
Kapitet är uppdelat i en basdel och en fördjupningsdel. Basdelen ger de grundläggande baskunskaperna kopplade till det centrala innehållet i Lgr11. Språket är enkelt och innehållet tar sin utgångspunkt i elevens vardag. Fördjupningsdelen är mera teoretisk och ger djupare inblick i de kemiska förklaringsmodellerna.
Täta frågekontroller där eleven kan testa sig på det hon läst. Frågorna är av två slag. "Testa dig" är enklare frågor direkt kopplade till textens innehåll. "Tänk ut" är frågor av högre svårighetsgrad där eleven kan behöva ta hjälp av andra källor än läroboken för att komma fram till ett korrekt svar.
Avslutande sammanfattning.

TitaNO Kemi finns inläst som ljudfil. Du hittar ljudfilerna i bokens elevwebb på gleerups.se. Webben kommer du åt genom att klicka på fliken som heter "Prova" och sedan på "Demo".

TitaNO Kemi Faktabok passar dig som:

  • vill att klassen ska ha tillgång till allt stoff och arbeta med samma faktabok
  • söker ett material som underlättar individualising och fungerar även för svaga elever
  • söker ett färdigt koncept för den experimentella undervisningen
  • vill ha inspirerande, innehållsrika webbar
  • vill ha ett läromedel som är anpassat till Lgr11

Författare är Göran Sterning med mångårig erfarenhet som kemi-, matematik- och datalärare.