Bläddra

Vägen till Sverige A, textbok, 2:a uppl

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Köp här

Vägen till Sverige A, textbok, 2:a uppl

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Köp här

Vägen till Sverige bygger på en kommunikativ undervisningsmodell, där man parallellt arbetar med funktioner, grammatik och uttal. Textboken innehåller bastexter och faktatexter, uttals- och grammatiköversikter samt en uttalsordlista. Till textboken finns det även en arbetsbok. I arbetsboken finns även elevuppgifter till hörförståelseövningarna som finns till varje avsnitt.

Lärarpärmen är en resursbank med allmänna metodiska anvisningar, detaljerade lektionsförslag till materialets tio första kapitel, kopieringsunderlag, diagnostiska prov m.m.
Cd, datorövningar, minigrammatik och ordlistor kompletterar materialet.