Bläddra

Vik – historia, miljö & människor

Kategorier: Livsstil, hobby och fritid Lokalhistoria Lokalhistoria, familjehistoria och nostalgi
Köp här

Vik – historia, miljö & människor

Kategorier: Livsstil, hobby och fritid Lokalhistoria Lokalhistoria, familjehistoria och nostalgi
Köp här
Viks slott och dess omgivningar är en av Upplands mest spännande historiska platser. Hittills har det saknats en bok som beskriver Viks färgstarka historia och den rika miljön. Nu finns den! Boken presenterar Viks historia från medeltidens gods till dagens folkhögskola. Slottet och dess innehavare spelar naturligtvis en framträdande roll, men det handlar lika mycket om Viks natur- och kulturmiljö. Inte ens det mytomspunna slottspöket är helt bortglömt. Boken ger en heltäckande presentation av Vik där varje kapitel berör ett specifikt tema. Här får läsaren t ex bekanta sig med medeltidens rika ägarinna fru Ramborg och följa det aristokratiska livet på slottet. Författarna ger också en inblick i Viks byggnader, omgivningarna som präglas av jordbrukslandskapet och parken med sin stora artrikedom. Avslutningsvis berättas om Viks moderna historia. 1926 startade landstinget en folkhögskola här, fjärran från stadens ”frestelser och fördärv”. Verksamheten utökades under 1980-talet till att även omfatta konferenser. Därmed framstår Vik som ett centrum för bildning, kultur och möten.