Bläddra

1600-talets ansikte

Kategorier: Europas historia Historia Historia och arkeologi
Köp här

1600-talets ansikte

Kategorier: Europas historia Historia Historia och arkeologi
Köp här
1600-talets ansikte kallades det tvärvetenskapliga symposium som anordnades på krapeprups borg i Skåne 1994. Under tre dagar diskuterades aktuell forskning kring stormakten Sverige, de konstnärliga uttrycken för makt och vanmakt, lärdomens manifestationer och de problem som hör samman med den sociala skiktningen och kvinnans ställning i samhället. Volymen innehåller 24 bidrag från forskare inom historia, konst- och musikvetenskap, rättshistoria m fl.