Bläddra

Adolf H Lundin : med olja i ådrorna och guld i blick

Kategorier: Biografi: allmänt Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc.
Köp här

Adolf H Lundin : med olja i ådrorna och guld i blick

Kategorier: Biografi: allmänt Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc.
Köp här
Adolf H Lundin är en av de mest framgångsrika svenska entreprenörerna i modern tid. Betrodd av sina aktieägare, ifrågasatt av massmedier och etablissemang, ofta i hetluften och ständigt på jakt efter nya gruv- och oljefyndigheter. Adolf Lundin är en av de få svenskar som vågat pröva sin lycka i oljeindustrin. I snart 50 år har han varit engagerad i gruv- och oljeprospektering i hela världen, ofta i kontroversiella länder. Boken ryggar inte heller för de etiska problem som finns i att göra affärer med icke-demokratier. Adolf Lundin har förhandlat med statsmän i hela världen och till och med lyckats ändra ett lands gruvlagstiftning. Det har varit ett dramatiskt liv både i gruvor, på oljefält och börser, vilket boken ger många exempel på. Författaren Robert Eriksson är journalist samt utbildad vid Handelshögskolan i Stockholm. Som tidigare reporter på Finanstidningen har han länge följt Lundingruppens olika bolag. Genom ett omfattande intervju- och researcharbete har han fått en unik inblick i Adolf Lundins liv och gärning.