Bläddra

Akvarellstudier : om mediet, historien och myterna / Watercolour studies : the medium, the history and the myths

Kategorier: Akvarellmålning Konst Konstformer Målarkonst

Akvarellstudier : om mediet, historien och myterna / Watercolour studies : the medium, the history and the myths

Kategorier: Akvarellmålning Konst Konstformer Målarkonst
Akvarellstudier innehåller sex studier och undersökningar som analyserar medets historia och teknik och diskuterar olika myter och idéer som vuxit fram kring akvarellen samt studerar verk från tre olika konstnärer som är representerade i museets samling. Watercolour studies contains six studies and investigations that examine the medium, its history and technique, discuss different myths and ideas that have developed around it and study the oeuvres of three different artists found in the museum collection.