Bläddra

Ålderdomens frestelser

Köp här

Ålderdomens frestelser

Köp här
I Sverige anses ålderdomen vara livets sämsta tid, vissnandets tid, man faller för "åldersstrecket" när man är 65 och får sen inte ens vara suppleant i badhusstyrelsen i Trosa. Denna bok är en krigsförklaring mot den svenska fördomsfulla, negativa attityden mot gamla. Exempel ges på gamla som varit lysande föredömen i fråga om aktivitet. Här nämns många glädjeämen som kan berika livet. Man kan inte vila sig till hälsa och ett långt liv. Det finns belägg för att psykisk och fysisk aktivitet motverkar åldrande. Även om kroppen försvagas vid naturligt åldrande, kan personligheten fortsätta att växa. Boken är både rolig, djärv, respektlös, originell och tänkvärd och kan användas som utbildningsmaterial för personal inom älreomsorgen. Den kan också väcka var och en av oss till insikt om att vårt sätt att leva, aktivt eller passivt, påverkar hur livet kommer att gestalta sig på ålderdomen. Pekka Idman, docent i pedagogik och leg psykolog