Bläddra

Alla dessa dagrar om ett rött hus i skogen och ett arv att förvalta

Köp här

Alla dessa dagrar om ett rött hus i skogen och ett arv att förvalta

Köp här
Med naturen som förutsättning, traditionen som grund och människan som mått växer det som vi kallar rural form. Alla dessa dagrar handlar om sinnligheten i runnet handblåst glas som speglar rum och naturens rörelser utanför fönstren, om årstidernas växlingar, ljus och mörker i ständig rörelse och förvandling, som vandrar genom rummen i vårt röda hus i skogen och blir till bilden av ett samspel mellan människa och natur. Att förvalta arvet handlar om att samtidigt ta vara på tradition och rötter och ur detta gestalta något nytt helt enkelt att vilja göra livet för sig sjäv och omvärlden lite bttre. Mäniskors längtan och drömmar ser olika ut vid olika tidpunkter och faser i livet. Nuets möjligehter är en tillgång för oss alla men framtiden, den bär våra barn och ungdomar i sina händer.