Bläddra

Alla Ti Kl/Gengångare, Vildanden

Köp här

Alla Ti Kl/Gengångare, Vildanden

Köp här

Gengångare Gengangere
Henrik Ibsen är Norges främsta dramatiker. Hans dramer, där allvarliga och livsavgörande problem ställs på sin spets, hör till de stora i världslitteraturen. I Gengångare är det äktenskapsoch ärftlighetsfrågor som diskuteras.

Vildanden
I Vildanden är det människans behov av en livslögn som är det centrala temat. Gengångare är parallellsatt på norska.

Översättning och förord: Arne Törnqvist.

279 s, NATUR OCH KULTUR