Bläddra

Allehanda om skadestånd i avtalsförhållanden

Kategorier: Juridik
Köp här

Allehanda om skadestånd i avtalsförhållanden

Kategorier: Juridik
Köp här
ALLEHANDA OM SKADESTÅND I AVTALSFÖRHÅLLANDEN behandlar ett urval av frågor som bedömts vara av praktiskt intresse. Boken är avsedd att vara en hjälpreda i några av de mångahanda situationer som en stackars jurist kan ställas inför – eller, ännu värre, hamna i. Här behandlas bl.a. kontraktsansvarets särart, skadestånd vid icke lagreglerade tjänster, advokatens ansvar för rådgivning, ansvarsbegränsningar samt försäkringsmöjligheter. Boken innehåller bl.a. en utförlig systematisk rättsfallsförteckning. I denna kan läsaren finna rättsfall sorterade under olika rubriker som ”Reklamation och preskription”, ”Hopp i kontraktskedjan” osv. I denna fjärde upplaga har beaktats rättsutvecklingen sedan förra upplagan, och den systematiska rättsfallsförteckningen har kompletterats. Vissa avsnitt i boken har utvidgats. BERTIL BENGTSSON har varit professor i civilrätt och justitieråd, och är nu verksam som professor i rättsvetenskap vid Luleå tekniska universitet. Han har tidigare utgett flera böcker om skadeståndsfrågor. HARALD ULLMAN är sedan 2003 gästprofessor i affärsrätt, särskilt försäkringsrätt. Han har varit försäkringsjurist i 35 år. Han har utgett böckerna ”Försäkring och ansvarsfördelning” och ”Entreprenadförsäkring”. SVEN UNGER var advokat vid Mannheimer Swartling Advokatbyrå fram till sin bortgång i januari 2023. Han var verksam som advokat inom området affärsjuridik i drygt 40 år. Han har utgett en rad böcker i spridda ämnen, bl.a. ”Det uppochnedvända timglaset”, ”Bolagsstämma i praktiken. En teoribok” och ”Ord i bild – en bok om bildspråk”.