Bläddra

Allt du behöver veta : för att överleva i det 21:a århundradet

Köp här

Allt du behöver veta : för att överleva i det 21:a århundradet

Köp här
"En bildad människa bör veta allting om någonting och någonting om allting", har någon sagt. Hur står det till med din egen allmänbildning? Har du något sånär grepp om vårt kulturarv och de kunskaper och landvinningar som vår moderna kultur vilar på? Eller tror du också att renässansen bara är en ny nässpray?

Varför är vatten morgondagens olja? Vad säger egentligen Koranen? Hur fungerar en jetmotor? Vad är egentligen så fantastiskt med Leonardo da Vincis Mona Lisa? Kommer biochips att förändra världen? Många frågor pockar på svar. Och vår värld har inte precis blivit lättare att förstå. Dagens frågor kräver också ofta stor detaljkunskap. Därför specialiserar sig allt fler, och tappar därmed överblicken. Allt du behöver veta för att överleva i det 21:a århundradet är en plattform av kunskap att stå på – kalla det gärna allmänbildning – för att inte drunkna i dagens informationsflöde.
Boken redogör för människans viktigaste upptäckter och erfarenheter och sätter in dem i sitt sammanhang (vilket vanliga uppslagsverk inte gör). Resultatet är en spännande handbok i allmänbildning som gör dagens komplexa värld lite mer begriplig.
Här öppnas dörren till en hel värld av kunskap. Boken består av sex stora temakapitel som omfattar hela vidden av människans vetande: från universums stjärnor och planeter till livet här på jorden – geologi och natur, historia och politik, filosofi och psykologi, konst och kultur, det moderna livet idag. Längs vägen sammanfattas idéer, upptäckter och utvecklingslinjer och placeras i sitt historiska sammanhang. Faktarutor fördjupar förståelsen med viktiga detaljer och händelser, uppfinningar, upptäckter och utvecklingssteg etc. Att varje avsnitt i sig är fristående gör att läsaren kan använda boken på sitt eget vis. De över 2 000 illustrationerna blir en visuell katalog över människans samlade kunskap.
Allt du behöver veta för att överleva i det 21:a århundradet är lika användbar vare sig du drivs av omättlig kunskapstörst och en vilja att förstå eller bara är ute efter att inte göra bort dig i middagskonversationen eller vinna nästa omgång av Trivial Pursuit.

David Wallechinsky, bokens huvudförfattare och redaktör, har tidigare skrivit, eller medverkat i, ett tjugotal böcker med kulturhistorisk inriktning.