Bläddra

Allt du behöver veta om aktier

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Finansväsen Finansväsen och redovisning Investeringar och värdepapper
Köp här

Allt du behöver veta om aktier

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Finansväsen Finansväsen och redovisning Investeringar och värdepapper
Köp här
Idag äger i stort sett alla svenskar aktier, antingen direkt eller indirekt via fonder. Syftet med Allt du behöver veta om aktier är att läsaren verkligen ska lära sig det väsentliga om aktier. Det finns många intressanta alternativ till aktier som man bör känna till och som därför också beskrivs i boken.

Denna andra upplaga av boken är en omfattande bearbetning och fördjupning av den första upplagan. Förutom en uppdatering av bokens tidigare åtta kapitel har det tillkommit tre nya kapitel. Dessa behandlar teknisk aktieanalys, aktieoptioner samt skatt på kapitalinkomster.

Fördjupningen gör att bokens användningsområde har breddats. Den kan liksom tidigare användas dels för självstudier, dels som kursbok i studiecirklar i aktiekunskap. Dessutom kan den nu också fungera som ett inslag i universitetskurser i finansiering och aktiekunskap.

Mycket arbete har lagts ner på bokens pedagogiska utformning. De svårare avsnitten förklaras utförligt och är försedda med exempel. Förutom fakta innehåller boken också många tillämpningsuppgifter med lösningar. Boken kräver inga förkunskaper i aktiekunskap. Intresse för ekonomi och aktier underlättar dock läsandet.

Författare till Allt du behöver veta om aktier är Ingvar Karlsson. Han håller sedan många år tillbaka distanskurser i Aktie- och värdepapperskunskap vid Linnéuniversitetet i Kalmar.