Bläddra

Allt om kärlek : nya visioner

Kategorier: Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Allt om kärlek : nya visioner

Kategorier: Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här
Vad är kärlek? Det är en fråga som alla ställer någon gång i livet. Svaren vi får genom filmer, böcker och reklam är oftast förljugna. Allt om kärlek handlar om helt nya sätt att se på kärleken. bell hooks gör rent hus med den upphaussade romantiken och erbjuder istället en radikal feministisk kärleksetik, långt från männen från Mars och kvinnorna från Venus. bell hook utforskar sina egna försök att både definiera kärleken och finna den, samtidigt som hon tecknar en bild av ett USA där kärlekslösheten breder ut sig till tonerna av "All you need is love". Kärleken kan aldrig förverkligas i ett samhälle där maktrelationer upprätthålls med erotikens hjälp. För bell hooks är kärleken något radikalt annorlunda - inte bara en känsla utan en handling, en viljeakt, ett förhållningssätt.Allt om kärlek erbjuder en glad och hoppfull syn på kärlekens omvandlande kraft. "Allt om kärlek är en varm bekräftelse på att kärlek är möjlig och en attack på narcissismens och själviskhetens kultur" New York Times Book Rewiew FÖRFATTAREN: bell hooks är samhällsdebattör, författare och feminist. Hon är professor i engelska vid City University of New York. Hon har skrivit ett tjugotal böcker.