Bläddra

Almqvist & Wiksells Storatlas

Kategorier: Geografi Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering
Köp här

Almqvist & Wiksells Storatlas

Kategorier: Geografi Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering
Köp här
Femte uppdaterade upplagan utkommer 2007 med titeln Libers Storatlas.
Detta är den fjärde upplagan som uppdaterades och omarbetades 2003. Alla grundkartor har framställts digitalt för bästa tydlighet och läsbarhet. Flera temakartor är nya för upplagan, andra är aktualiserade.

Läs mer
Karaktäristiskt för S-atlasen är att:
- Grundkartorna är utförda som miljökartor.
- Temakartorna behandlar de klassiska ämnena som klimat, berg och jord, befolkningsspridning, produktion, markanvändning och topografi. Dessutom tar de upp speciella aspekter, t.ex. miljöproblem och levnadsvillkor i olika regioner.
- Mellanamerika, Kaukasusregionen, Mellanöstern med Israel presenteras i större skala än i andra skolatlaser.