Bläddra

Amerikansk höst : reportage från ojämlikhetens land

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap

Amerikansk höst : reportage från ojämlikhetens land

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här
USA var en gång hoppets och drömmarnas land. Nu har det förvandlats till en krishärd med stagnerande ekonomi, växande klyftor och politisk förlamning. Sedan finanskrisen 2008 har miljontals amerikaner förlorat jobbet, vräkts från sina hem och tvingats vänja sig vid ett liv i otrygghet. De redan fattiga har blivit fattigare, samtidigt som en fallucka öppnats för stora delar av medelklassen. Vad gick snett? Vems är felet? I jakten på svar är landet mer splittrat än på länge. Medan Teapartyrörelsenm riktat sin vrede mot Barack Obama har Occupyrörelsen vänt strålkastarljuset mot den rikaste procenten. Och någonstans däremellan har allt fler börjat tvivla på den amerikanska drömmen. Kent Werne rör sig från Miami och New Orleans i söder till Chicago, Detroit, Philadelphia och New York i norr och av mötena med drabbade, besvikna, ilskna, drömmande och kämpande amerikaner vävs ett både tätt och vindlande reportage om krisens och ojämlikhetens USA.