Bläddra

Aminta : ett herdedrama

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Dramatik
Köp här

Aminta : ett herdedrama

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Dramatik
Köp här

Torquato Tasso (154495) var den italienska senrenässansens främste poet. Han räknades tillsammans med Shakespeare och Cervantes som en av sin tids största diktare, känd bland annat för sitt epos Det befriade Jerusalem (1581). En höjdpunkt i hans författarskap var dramat Aminta, som nu för första gången sedan 1870-talet når en svensk publik.

Om större delen av Tassos verk lever av dialektiken mellan begär och förbud, så betecknar Aminta en provisorisk och kortvarig triumf för det förra, för såväl hjärtats som könets desire, skriver Anders Cullhed i förordet. Men diktarens karaktäristiska melankoli, fortsätter han, röjer sig också här, och genom skådespelet glimrar ett pärlband av påminnelser om ungdomens snabba flykt, om den tidstypiska känslan av en åldrande värld det är sent på jorden! och om att tiden själv förrinner. Tilltagande förföljelsemani gjorde att Tasso under perioder måste omhändertas. Hans tragiska öde har lockat senare tiders diktare, exempelvis Goethes romantiserande drama Torquato Tasso (1790). Utgåvan har italiensk parallelltext.

Översatt och tolkad av: Ingvar Björkeson