Bläddra

Än lyser Cassiopeia

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Modern och samtida poesi Poesi
Köp här

Än lyser Cassiopeia

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Modern och samtida poesi Poesi
Köp här
Av bokens drygt etthundra dikter härrör den första fjärdedelen från författarens ungdom. Under rubriken Ung passion finns högstämd kärlekslyrik med stora svängningar mellan lycka och besvikelse, I avsnittet Positionsbestämning söker den unge diktaren efter en vuxen, hållbar tro och livsåskådning.


Resten av dikterna har tillkommit under det senaste decenniet, och presenteras i kapitel med rubriker som Allsköns natur, I stället för släktforskning och Mitt i världen. Här bjuds läsaren på naturlyriska betraktelser om djurliv och årstidernas växlingar.


Barndomsupplevelser med skildringar av såväl döda som levande anförvanter. I de lugna och mestadels lyckliga vardagsmiljöerna bryter omvärldens tragedier och katastrofer in, aftonrodnaden kommer inte från solnedgången utan från den annalkande skogsbranden.


Också den åldrade diktaren har ett knippe kärleksdikter i avsnittet Fortfarande. Tonen är mer lågmäld än i ungdomen, mer glöd än brand. Som i dikten Ljust minne:


"svartbränd tändsticka
på byråns ljusgrå yta.
Minns
ljuset du tände
till vår kärleksstund."


Åtskilliga av dikterna speglar författarens kristna bakgrund och tro, som i den avslutande texten där döden inte ses som en slutpunkt utan som


"ett bindestreck
när ordet människoliv avstavas
för att fortsätta
på nästa sida
och när bladet vänds …"