Bläddra

Andetag : en liten bok för din inre vandring

Kategorier: Andaktsböcker Aspekter av religion Böner och liturgi Filosofi och religion Religion och tro
Köp här

Andetag : en liten bok för din inre vandring

Kategorier: Andaktsböcker Aspekter av religion Böner och liturgi Filosofi och religion Religion och tro
Köp här
"Andetag: En liten bok för din inre vandring" är en andaktsbok som består av betraktelser morgon, middag och kväll under veckans sju dagar. Andakterna fungerar som andetag och påminnelser i en hektisk vardag. Författaren Lena Sollerman är pastor, retreatledare och samtalsterapeut.
Välkommen!
ORDINATION: För bästa resultat: Orden intages regelbundet. Rytmiskt. Långsamt. Droppvis, 3 ggr dagligen enligt föreskrift.
INNEHÅLL: ”Meditation” kan beskrivas som upprepning av betydelsefullaord eller symboler. För inre samling och djupare närvaro i verkligheten.Ordet ”meditation” kommer av latinets ”meditari”, vilket betyder ”gå mot mitten”.
Frid och allt gott!