Bläddra

Andra världskriget så alla förstår : nya rön om andra världskriget

Kategorier: Historia och arkeologi
Köp här

Andra världskriget så alla förstår : nya rön om andra världskriget

Kategorier: Historia och arkeologi
Köp här
Denna andra, omarbetade upplaga, som lägger fokus vid att lyfta fram nya rön om andra världskriget, är en populärvetenskaplig bok som kan läsas av alla. Den ger en grundläggande baskunskap om andra världskriget samtidigt som den strävar efter att inkludera intressanta historier som inte kommit fram i annat än specialiserade faktaböcker.