Bläddra

Anestesisykepleie

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Anestesiologi Medicin och omvårdnad Omvårdnad Omvårdnad och medicinska stödfunktioner
Köp här

Anestesisykepleie

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Anestesiologi Medicin och omvårdnad Omvårdnad Omvårdnad och medicinska stödfunktioner
Köp här
Denne tredje utgaven av Anestesisykepleie er oppdatert i tråd med ny forskning og kunnskap. Boken formidler kompleksiteten og allsidigheten i anestesisykepleierens kompetanse og rolle i teamet og gir en grundig innføring i • de særskilte kunnskapene og ferdighetene som anestesisykepleieren må inneha • anestesisykepleierens funksjon og ansvar i en pre-, per- og postoperativ kontekst • faktorer og forhold som gjør seg gjeldende ved anestesi til bestemte pasientgrupper Generelle temaer som smittevern og pasientsikkerhet er behandlet i egne kapitler. Boken gir også innblikk i de spesielle omstendighetene ved anestesi på utpost, prehospitalt og ved katastrofer i andre land. Boken er primært skrevet for studenter som tar utdanning i anestesisykepleie. Den er også nyttig for anestesisykepleiere som ønsker en faglig oppdatering. Målet er styrke anestesisykepleieres kompetanse og bidra til faglig forsvarlig helsehjelp og optimal pasientsikkerhet både på og utenfor operasjonsstuen.