Bläddra

Anteckningar 2 : januari 1942–mars 1951

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Dagböcker och brev Litteraturvetenskap och litteraturkritik Litteraturvetenskap: prosa och prosaförfattare
Köp här

Anteckningar 2 : januari 1942–mars 1951

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Dagböcker och brev Litteraturvetenskap och litteraturkritik Litteraturvetenskap: prosa och prosaförfattare
Köp här

Hela sitt vuxna liv använde Albert Camus anteckningsboken som övningsplats för tankar, känslor och litterära projekt. Hans samlade anteckningar utgörs av idéer och möten, korta anekdoter och längre utkast om vartannat, men med konstant pregnans och precision.

I Anteckningar 2 tas läsaren genom bland annat andra världskrigets slut, kalla krigets början och tillkomsten av Pesten och De rättfärdiga.

Jan Stolpe har till denna utgåva reviderat Anders Bodegårds tidigare översättning mot nya kritiska utgåvor av den franska texten samt kompletterat den med två längre resedagböcker till USA och Sydamerika. Han har även skrivit noterna.