Bläddra

Antikommunism och kommunism under det korta 1900-talet

Kategorier: Marxism och kommunism Politik och statsskick Politiska ideologier Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Antikommunism och kommunism under det korta 1900-talet

Kategorier: Marxism och kommunism Politik och statsskick Politiska ideologier Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här
Var de svenska kommunisterna ett hot mot rikets säkerhet under 1900-talet?

Övervakningen av det svenska kommunistpartiet SKP/VPK legitimerades genom påståenden om att de utgjorde ett hot mot rikets säkerhet och att medlemmarna var potentiella landsförrädare och sannolika spioner. I boken Antikommunism och kommunism under det korta nittonhundratalet undersöker författaren Werner Schmidt om hotbilden stämmer överens med hur den faktiska kommunistiska rörelsen såg ut.

Undersökningen bygger på dels en kritisk analys av de båda historiska fenomenen kommunism och antikommunism, dels en empirisk studie över förhållandet mellan det svenska kommunistpartiet SKP/VPK och det östtyska kommunistparitet SED.

Boken är den tredje i serien MUST-programmet om svensk underrättelseverksamhet.