Bläddra

Arbetarfamiljer i 1910-talets Stockholm : ur Maria Sandels författarskap

Kategorier: Modern och samtida skönlitteratur Noveller Skönlitteratur Skönlitteratur: allmänt Skönlitteratur: specialutgåvor
Köp här

Arbetarfamiljer i 1910-talets Stockholm : ur Maria Sandels författarskap

Kategorier: Modern och samtida skönlitteratur Noveller Skönlitteratur Skönlitteratur: allmänt Skönlitteratur: specialutgåvor
Köp här
Stockholm snabbt industrialiserades kring 1800-talets slut flyttade stora mängder människor in från landsbygden och började arbeta i fabriker och verkstäder. Bostadsbristen var stor och lönerna så låga att familjerna knappt kunde klara livhanken. Arbetarfamiljerna hade många barn. Preventivmedel liksom aborter var förbjudna. Maria Sandel berättar i sinNära böcker om föräldraskapets våndor när pengarna inte räcker till mat och kläder och om kvinnors ängslan att inte kunna försörja sig och sina barn, men även om hur en manlig arbetare tar sig an sitt spädbarn när hustrun dör. Trots att fosterfördrivning var straffbart tar Maria Sandel i en av novellerna ställning för abort.