Bläddra

Årddå

Kategorier: Barn och ungdom: skönlitteratur och sanna berättelser Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Skönlitteratur barn och ungdom: allmänt
Köp här

Årddå

Kategorier: Barn och ungdom: skönlitteratur och sanna berättelser Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Skönlitteratur barn och ungdom: allmänt
Köp här
"Sijdan li niellja dåbe. Lulemus dåben Ibbá årru, aktan vuorrasap oappájn Sunnájn, Låddeiednijnis, Sarvvaáhtjijnis ja Ádjájnis.
Dåhpe l ruoppsis guovtelåbdåk muorradåhpe vielggisbájnuk vinndegij ja tjiegaj. Ippá fuolkke årru bajep låbdån. Vuolep låbdån Áddjá. Sijdda l jur Nuorttagievle lahka ja namma l Bidtja. Sjárrarahte manná sijda gassko ja nåhkå alemus dåhpeguorraj. Dassta jåhtulahka årddåj, ja várij vuosstij vuolggá. Ippá fuolkke smávep ednambargos ja bivdos viessu. Ij maná alebun váren årrot dajna gå li ilá garra biekka ja ednam ilá jakker.
Ibbá ussjol ieddnes la låtte muoduk bieddjis såjij. Diehtá vuojn ieddne hoallá låttij gielav ja buktá háledit. Áhttjes la sarvva, jávrre, boatsoj, tjievres, várre ja miehttse. Muhttijn la perunáhkkara muoduk. Joarme gállon mujttádi perunáhkkara sálajs ja suv tjalme guojtti biejves ja viessomis.
Ánndaris la oalle vuoras ålmåj valla Ibbá ij dasi heva ussjola. Sån la vuojn akta Ippá buoremus stuvssarádnajs, aktan stuoroappájn Sunnájn, Ádjájn, bednagijn Tjáhpujn ja hiergijn Nástijn."

Boken finns också på svenska ÅRDDÅ - VID TRÄDGRÄNSEN

Harriet Nordlund berättar enkelt och okonstlat i korta kapitel också om det dagliga livet för en småbrukarfamilj i slutet på 50-talet. Vi får vara med när höet slås och skohöet samlas in och buntas, när ostarna röks, när kaffeosten gnisslar mellan tänderna, när kläderna tvättas vid kallkällan; vi får smyga med Ibbá och hennes pappa på tjäderjakt - Ibbá behöver ju tjäderns vingar för att kunna flyga!
Harriet Nordlunds fantasifulla och många gånger dramatiska barndomsskildring, som bygger på hennes egna erfarenheter, är en vacker kärleksförklaring till det samiska levnadssättet och till samernas självklara närhet till djurlivet och naturen.

Årddå - vid trädgränsen är en bok för alla åldrar; det är en bok som berör och som ställer viktiga frågor.
Boken är illustrerad av Kerstin Hjertén och Karin Tuolja har översatt boken till lulesamiska.