Bläddra

Arkitekt Erik Lundberg – ljus och form

Kategorier: Arkitektur Konst
Köp här

Arkitekt Erik Lundberg – ljus och form

Kategorier: Arkitektur Konst
Köp här
Arkitekten Erik Lundberg (1895–1969) är en av Sveriges genom tiderna mest inflytelserika kyrkorestaurerare, och som den danska konstnären Asger Jorn beskrev honom “…den enda riktiga arkitekturhistoriker vi alls har…”. Lundbergs tio volymer stora verk Arkitekturens Formspråk (1945–60) är än idag en oöverträffad källa till teorier om upplevelsen av arkitektur för såväl äldre som nya generationer arkitekter. Men Lundbergs roll som formgivare har förblivit okänd. Till flertalet av de kyrkor runt om i landet som han restaurerade, formgav Erik Lundberg även belysningsarmaturer med ett unikt formspråk som kraftigt avvek ifrån dåtidens funktionalistiska stilideal. Med hjälp av familjen Lundberg, intervjuer med tidigare kollegor – och med till stora delar hittills opublicerade fotografier, skisser och ritningar – har den här boken ambitionen att för första gången på ett överskådligt sätt presentera Erik Lundberg för en vidare krets formintresserade och ge honom plats i den svenska designhistorien.