Bläddra

Årsbok 2022

Kategorier: Årsböcker, kalendrar och almanackor Historia Historia och arkeologi Referensverk Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Uppslagsverk och referensverk

Årsbok 2022

Kategorier: Årsböcker, kalendrar och almanackor Historia Historia och arkeologi Referensverk Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Uppslagsverk och referensverk
Årsboken innehåller bl.a. följande texter: 7 Preses hälsningstal 13 År 2022 Tilldelade medaljer och priser Minnesord 21 Bertil Albrektson 35 Cecilia Falk Föredrag 47 Elisabeth Wåghäll Nivre: Vem talar och i vilket syfte? Berättarröst och pratglada protagonister i några av Georg Wickrams prosaromaner 61 Neil Price: Understanding the Viking phenomenon 75 Eva Haettner Aurelius: Lovisa Ulrikas akademi - Sveriges första vittra kungliga akademi 93 terttu Nevalainen: Studying language change in its social context 107 Jens Rydgren: natonalism och populism i dagens Europa. Hur kan vi förklara framväxten av de radikala högerpartierna? 117 Jesper Larsson: Självförvaltning och tidigmodernt samiskt naturresursutnyttjande 135 peter Gärdefors: Hur Homo blev docens. Undervisningens evolution 149 Ola Sigurdson: Humor och teologi - några reflektioner 163 Clas Tollin: Sveriges geometriska kartering 1633 till 1680 185 Maria Ågren: Att tilltala överheten. Suppliker som kulturarv och källa till kunskap Årsberättelser, Företeckningar över ledamöter, akademiforskare och personal 199 Ständige sekreterarens årsberättelse 205 Vitterhetsakademiens kulturfastigheter 217 Årsberättelser från vissa forskningsföretag m.m 231 Publikationer utgivna 20.3.2021-19.3.2022 233 Alfabetisk företeckning över Akademiens ledamöter 250 Akademiens ledamöter i invalsordning 253 ledamöternas fördelning på klasser 255 Avlidna ledamöter 20.3.2021-19.3.2022 256 Akademiens utskott och nämnder 262 Vitterhetsakademiens akademiforskare 263 Akademiens personal