Bläddra

Astrologiska profiler : att tolka och se helheten

Köp här

Astrologiska profiler : att tolka och se helheten

Köp här

Astrologiska profiler presenterar individer – kvinnor och män – som i ett eller annat avseende väckt uppmärksamhet. Många av dem är kända, några är mindre kända, men de har alla påverkat de flesta av oss – direkt eller indirekt.

Det du har i handen är berättelser om dessa personer ur astrologiskt perspektiv. Deras horoskop tolkas som en helhet – en syntes – av de varierande inflytanden som finns i alla horoskop. Likaså inkluderas de planetariska inflytanden, det vill säga transiter, som var aktuella vid kritiska tidpunkter i deras liv.

Ser man till enskilda planeter eller tecken i ett horoskop får man endast fragment av en individ. Boken antar utmaningen att skapa en helhetsbild av dessa personer, eventuellt att presentera en förklaringsmodell för deras gärningar.

Boken är praktisk i sitt upplägg. Läsaren ges konkreta exempel. Boken syftar till att både vidga och fördjupa förståelsen för horoskopets dynamik.